Protézy dolných končatín

Stehenná protéza

1. Liner

- je návlek na kýpeť, ktorý oddeľuje pokožku od tvrdého kýpťového lôžka. Chráni kýpeť a obmedzuje trenie a pohyb kýpťa v lôžku.

2. Kýpťové lôžko

- Kýpťové lôžko spája kýpeť s protézou. Pre každého pacienta sa vyrába na mieru a predstavuje najdôležitejšiu časť celej protézy.

3. Spojovací adaptér

- Spojovacia súčiastka na pripojenie kýpťového lôžka ku kolennému kíbu.

4. Kolenný kĺb

- Na trhu je rad kíbov, od najjednoduchších s mechanickým riadením, cez pneumatické, hydraulické, až po bionické kolená riadené mikroprocesorom. Kolenný kíb ma vplyv na bezpečnú chôdzu a preto musí byť vybraný podľa Vášho stupňa aktivity, dížky kýpťa a jeho motorických schopností, hmotnosti a predpokladanej rýchlosti pohybu. Kolenný kíb je hneď po kýpťovom lôžku najdôležitejší diel protézy.

5. Rúrkový adaptér

- Kovová rúrka je pripojená zo spojovacieho adaptéra a spája lôžko s protézovým chodidlom.

6. Protézové chodidlo s kozmetickým krytom

- Existujú v celom rade rôznych vyhotovení - od jednoduchých s drevenným jadrom až po zložité systémy z karbónových kompozitov. Pre pacientov s nižším stupňom aktivity sú vhodné ľahké a v stoji bezpečné chodidlá, pacienti s vyšším stupňom aktivity zase potrebujú prispôsobivosť rôznemu povrchu a veľký návrat energie pri odraze.