Odborným garantom NZZ Medicpro, výdajne ortopedicko-protetických pomôcok je Ing. VAJO Attila, hlavný ortopedický technik s vyše 25 ročnou praxou v odbore. Konzultácie na tel. č. +421905333169

Vzdelanie:                                                                                                Stredná zdravotnícka škola Bratislava - Ortopedický technik.                Karlova univerzita Praha, fakulta FTVS - Ortotik - protetik.                          Vysoká škola bezpečnostného manažérstva Košice - Bezpečnostný manažment.                                              

Školenia v oblasti: ortotických a protetických pomôcok, stavebnicových systémov, 3D technológií.

Vedie tím ortopedických technikov s dôrazom na ich špecializácie v pododboroch ako ortotika - senzomotorické pomôcky, dynamické ortézy, 3D korzety pre liečbu skoliózy, protetika - mikroprocesorom riadené protézy, podológia - ortopedické vložky, obuv.

Absolvované vzdelávacie akcie NZZ Medicpro 

Osvojené technológie NZZ Medicpro