Ortézy trupu / 3D korzety

Ortotika trupu je oblasť s veľmi širokou škálou terapeutického využívania. 

Vrámci diagnostického spektra rieši:

- najjednoduchšie úchylky, ako je chybné držanie tela, kde sa často využívajú sériovo vybrané jednoduché pomôcky, bandážového typu.

- kompenzáciu a redresiu chybnej postury

- závažnejšie štruktúrne poruchy, kde sú aplikované zložité a individuálne dizajnované plastové ortézy zmierňujúce ich progresu alebo kompenzujúce ich dôsledky.

Ortotická starostlivosť sa realizuje v rozsahu topografického pokrytia na celú chrbticu, alebo len na určitú časť kratšími ortézami vo forme golierov, trupových ortéz, bedrových pásov, alebo ortéz stabilizujúcich panvový prstenec.

Od ortéz trupu v závislosti od závažnosti postihnutia možno očakávať pôsobenie:

- aktívne (napomínacia bandáž)

- poloaktívne ( derotačné ortézy pri liečbe skoliózy)

- pasívne ( fixáciou, stabilizáciou, oporou a odľahčením )

Prvou voľbou v terapeutickom procese je ortézoterapia správne zvolenou ortézou doplnená pravidelnou liečbou telesnou výchovou.

Pri rýchlej progresii skoliózy je spravidla potrebné iniciovať ortézoterapiu aj pri krivke menšieho rozsahu.

U pacientov, ktorí odmietli protetickú starostlivosť a nepoužívajú - nenosia ortézu sa postupom času prejavia negatívne dôsledky nerovnomerného zaťažovania trupu.

Výsledkom býva častokrát skolioza hrudnej chrbtice a celkové chybné držanie tela so zlými pohybovými stereotypmi.