Tešíme sa na vašu návštevu

Medicpro spol. s. r. o. 

Z. Fábryho 20, Veľké Kapušany, 079 01

sídlo spoločnosti

+421 905 333 169

medicprovk@gmail.com

PRACOVISKÁ A VÝDAJNE MEDICPRO

Michalovce Poliklinika prízemie - otvorené
Veľké Kapušany Poliklinika prízemie - otvorené

Kráľovský Chlmec Nemocnica prízemie - dočasne zatvorené

Výjazdy k pacientom v rámci Košického a Prešovského kraja?

Áno, po telefonickej dohode.

Michalovce

Medicpro ortopedická protetika Námestie osloboditeľov 25

071 01 Michalovce

+421 905 333 169

medicprovk@gmail.com

Kráľovský Chlmec

Ul. Hlavná 168 

 077 01 Kráľovský Chlmec

+421 905 333 169

medicprovk@gmail.com