PRACOVISKÁ MEDICPRO
Michalovce Poliklinika prízemie - otvorené
Veľké Kapušany Poliklinika prízemie - otvorené
Výjazdy k pacientom v rámci Košického a Prešovského kraja po telefonickej dohode.

Tešíme sa na vašu návštevu

Veľké Kapušany, Medicpro spol. s. r. o. 

poliklinika prízemie, ul. Zoltána Fábryho 20, 07901, Veľké Kapušany

sídlo spoločnosti

+421 905 333 456 Kancelária

+421 334 567 Výroba,  Tóbiás, ort. technik

+421 333 169 Ing Vajo, odborný zástupca

medicprovk@gmail.com

Michalovce

Medicpro ortopedická protetika, poliklinika prízemie, Námestie osloboditeľov 25

071 01 Michalovce

+421 917 966 676

+421 918 874 708

+421 56/643 21 69

+421 905 333 169 Ing. Vajo, odb. zástupca

medicprovk@gmail.com