Pre deti / 3D ortézy

Nová generácia predkolenných ortéz AFO Piro bola vyvinutá podľa klinických skúseností, po nosení štandardných ortéz u detí s neuromuskulárnymi ochoreniami napr. DMO, kde bolo zistené, že väčšina ortéz bola ťažkých a objemných, nastali problémy s nosením a obúvaním. Výsledkom je najtenšia, najľahšia a najestetickejšia AFO ortéza, aká kedy bola vyrobená. Komfortná, vzdušná, jednoručne nasaditeľná v prevedení buď v stabilizačnej verzii za účelom polohovania nohy, alebo v dynamickej verzii s ohybom v členku. Zlepšuje stabilitu pri chôdzi, polohocit (propriocepcia) a mobilitu užívateľa. Často v kombinácii so senzomotorickými ortopedickými vložkami.

Nová generácia kraniálnych ortéz Talee bola vyvinutá na korekciu deformácie tvaru detskej hlavičky. Ponúka vylepšený komfort, vynikajúcu estetiku a šetrnú liečbu. Ortéza umožňuje korekciu detskej hlavičky pri jej raste. Liečba má vysokú úspešnosť a trvá cca 6 mesiacov. Najlepší čas je začať okolo 4. mesiaca. Vyvinuté podľa skúseností po odliečení 8.000 detí. Kombinácia klinických skúseností a digitálnej technológie vyústila do zrodu tejto bio-responzívnej ortézy Talee. Čoskoro s komunikačným rozhraním v smartfónoch (aplikácia je v štádiu vývoja).